ראשי
פרופיל העמותה
פרוייקטים ופעילויות
נקטפים וקבוצות תמיכה
פורום
קישורים
צור קשר
רישום לאסיפה/ערב העצמה פרופ יורם יובל 11מרץ
רישום לפעילות
פורום
פורום הורים ומשפחות נפגעי תאונות הדרכים
בהנהלת חיים שפירא


נקטפים וקבוצות תמיכה

תד 6034, ראשל"צ , 75437ישראל
טלפון: 03-9416187פקס: 03-9416187דוא''ל: yad@yad-haniktafim.com